...

5 дугаар цэцэрлэг

Цэцэрлэг

Энэ байгууллагад 1 сул орон тоо байна

Товчхон

Манай цэцэрлэг нь 1991 онд байгуулагдсан. 24 ажилтантай эрхлэгч -1 , 7 багш, 6 туслах багш, 10 үйлчилгээний ажилтан, үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Одоогоор 251 хүүхэд 6 бүлэгтэй. 8 төрлийн дугуйлан хичээллүүлж хүүхдийг монгол ардын зан заншилд сургаж хөгжүүлж хүмүүжүүлэх зорилго тавин ажиллаж байна.

Холбоо барих утас: 91669102

Хаяг: ГСА Сүмбэр сум 3-р баг